Likwidacja spółek

Od dłuższego czasu do naszej firmy zgłaszali się przedsiębiorcy z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu procesu likwidacyjnego w prowadzonych przez nich spółkach. Przyczyn takich decyzji może być wiele, aczkolwiek do tych najczęściej spotykanych możemy zaliczyć m.in. zbyt silną konkurencję, brak środków finansowych na dalsze prowadzenie działalności, brak zysków, zwolnienia pracowników niezbędnych do funkcjonowania firmy itp..

Tak więc po dłuższym czasie analiz, podjęliśmy ostateczną decyzję i tym sposobem nasza oferta została w ostatnim czasie wzbogacona o nową usługę, która polega na pomocy w przeprowadzeniu procesu likwidacji spółek.

W swojej pracy przede wszystkim stawiamy na rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, jak również na możliwość zagwarantowania przedsiębiorcy całkowitego bezpieczeństwa. Jak wiadomo – przypadek każdego Klienta jest indywidualny, aczkolwiek staramy się swoją usługę dopasować do każdego podmiotu gospodarczego, który docelowo będzie poddany procedurze likwidacyjnej.

Współpraca z nami może polegać zarówno na udzieleniu Państwu porady odnośnie tego, jak przeprowadzona powinna być owa procedura, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również powierzeniu nam całej procedury likwidacyjnej od początku do końca. Jednak jak wiadomo najlepszym rozwiązaniem dla naszych Klientów jest powierzenie mam całego procesu, co wnioskujemy po zgłoszeniach przyjmowanych od naszych Klientów.

Proces likwidacyjny prócz licznych formalności związanych stricte z ową procedurą, wiąże się również z koniecznością zamknięcia spraw księgowych firmy. W związku z tym, aby dopełnić tego, że cały proces przeprowadzamy od początku do końca, oferujemy Państwu również usługi księgowe mające na celu zamknięcie również kwestii księgowości firmy likwidowanej.