Likwidacja spółki zoo

Likwidacja spółki zoo i wykreślenie jej z KRS to procedura mająca na celu zaprzestanie jakiejkolwiek działalności spółki.

Wykreślenie spółki z o.o z rejestru KRS i postępowanie likwidacyjne spółki zgłoszone musi zostać przez zgromadzenie wspólników.

Procedura ta zgłoszona musi być do 7 dni od dnia uchwały o likwidacji spółki przez zgromadzenie wspólników.

Likwidatorami spółki są członkowie zarządu, natomiast umowa spółki, bądź uchwała zgromadzenia wspólników może wyznaczyć innych likwidatorów.

Likwidacja spółki zoo – co należy zgłosić?
– fakt otwarcia likwidacji
– ustanowienie likwidatorów
– zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji – nie wymagane, jeśli zgoda składana jest przez likwidatorów
– uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji – elektronicznie lub w formie aktu notarialnego
– zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji
– wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy.

Dodatkowo do Urzędu Skarbowego należy złożyć NIP-8.

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. formularz ZUS ZWPA, czyli wyrejestrowanie wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, trzeba złożyć do ZUS.

Jeśli likwidacja spółki zoo miałaby przysporzyć Państwu nieprzyjemności, warto oddać załatwienie tej sprawy w ręce profesjonalistów zajmujących się likwidacjami spółek i załatwianiem wszelkich formalności.