Likwidacja spółki

Niestety czasem zdarza się sytuacja, w której przedsiębiorca musi podjąć bardzo trudną decyzję jaką jest likwidacja swojej działalności. Zdarza się, że to właśnie likwidacja jest jedynym dobrym rozwiązaniem ciężkiej sytuacji firmy. W Kodeksie Spółek Handlowych znajdują się przepisy dotyczące likwidacji spółek.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Likwidacja spółki z o.o. powinna rozpoczynać się od podjęcia przez wspólników spółki uchwały o zakończeniu działalności przedsiębiorstwa.

W uchwale zawiera się informacje dotyczące likwidatora bądź likwidatorów, którymi najczęściej zostają członkowie zarządu spółki. Uchwałę należy dołączyć do wniosku o zmianę wpisu, składanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnicy mogą przeprowadzić dopiero po upływie minimum 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Koszty jakie przedsiębiorcy muszą ponieść to opłata notarialna, opłata wniosku składanego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłata za ogłoszenie w MSiG.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest prostym zadaniem, dlatego oferujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorców. Oferujemy kompleksowe usługi prawne dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.