Lista kodów PKD dla spółki

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności. Kody PKD mają wiele funkcji, a jedną z nich jest systematyzacja podmiotów gospodarczych na potrzeby REGON.

Lista kodów PKD dla spółki – zastosowanie:
1. Klasyfikowanie podmiotów gospodarczych ze względu na potrzeby krajowego rejestru gospodarki narodowej.
2. Opracowywanie bilansów gospodarki narodowej.
3. Zestawianie wyników krajowych z danymi międzynarodowymi.
4. Zestawianie informacji statystycznych.
5. Ukazywanie struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy.

Wyboru kodu PKD dokonuje się podczas zakładania spółki.

Lista kodów PKD dla spółki – klasyfikacja poziomowa:
– Sekcja- oznaczony jednoliterowym symbolem, składa się z 21 rozdziałów działalności.
– Dział – określony dwucyfrowym kodem numerycznym, podzielonym na 88 rodzajów działalności.
– Grupa – oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmujących 272 rodzaje działalności, które wyodrębnia się z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług.
– Klasa – posiadają czterocyfrowe oznaczenie w formie kodu numerycznego, na którego składa się 615 rodzajów działalności, wyodrębnionych z perspektywy specjalizacji procesu produkcyjnego, bądź działalności usługowej.
– Podklasa – oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzaje działalności.

Baza kodów PKD jest bardzo rozbudowana i dotyczy wielu dziedzin działalności gospodarczych. Sekcje kodów ułożone są od A do U, więc ciężko czasem dopasować odpowiednią. Każdy przedsiębiorca wykonujący działania wykraczające ponad zakres kodów może zostać ukarany karą grzywny.