Minimalne kapitaly do założenia spółek

Kapitał zakładowy to inaczej wkład, jaki wnieść muszą wszyscy właściciele przedsiębiorstwa podczas zakładania spółki, żeby mogła w legalny sposób funkcjonować. Wysokość kwoty zależna może być od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego.

Cechą, którą charakteryzuje kapitał założycielski jest fakt, że jest wysokość nie jest stała i może ulegać zmianie w trakcie rozwoju firmy. Stałą stawką jest objęta natomiast jego minimalna wartość.

Jakie minimalne kapitały do założenia spółek obowiązują według przepisów? W przypadku działalności gospodarczej z ograniczoną odpowiedzialnością kwota, jaką wnieść muszą wspólnicy wynosi 5 tysięcy złotych w formie udziałów o wartości nominalnej nie niższej niż 50 złotych.

W porównaniu do podmiotu o charakterze akcyjnym kapitał różni się diametralnie, ponieważ kwota w drugim przypadku wynosi aż 100 tysięcy złotych, a jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić spółkę komandytowo akcyjną to będzie zobowiązany do wpłaty 50 tysięcy złotych na poczet założenia firmy.