Minimalny kapitał prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności, którą charakteryzuje przede wszystkim bardzo niski kapitał. Minimalny kapitał prostej spółki akcyjnej jest odmienny od tego w istniejących już spółkach. Do tej pory na przykład w spółce z o.o. czy spółce akcyjnej spotykaliśmy się z kapitałem zakładowym.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.- 5000 zł wzwyż

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej- 100 000 zł wzwyż

Kapitał ma być zabezpieczeniem i potwierdzeniem wypłacalności spółki, a przynajmniej takie było początkowe założenie.

W rzeczywistości kapitał zakładowy nie daje gwarancji wypłacalności spółki i nie przesądza bowiem o dobrej lub złej kondycji działalności.

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym rozwiązaniem, a jej struktura jest powiązaniem elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Wprowadzono w niej jednak nowe rozwiązanie, jakim jest kapitał akcyjny w wysokości 1 zł.

W prostej spółce akcyjnej ma on odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje.

Minimalny kapitał prostej spółki akcyjnej jest kapitałem elastycznym.

Wysokość kapitału akcyjnego nie jest ujawniana w umowie spółki .

Zmiana wysokości kapitału nie stanowi zmiany przedmiotowej umowy.

Stanowi to o ty, że akcjonariusze będą mogli dokonywać wypłat z kapitału akcyjnego bez konieczności podjęcia uchwały o obniżeniu tego kapitału.

Konstrukcja kapitału akcyjnego w P.S.A. w wysokości 1 zł nie przesądza o braku zaufania do spółki. Dotychczasowe rozwiązania jakie zapewniał kapitał zakładowy nie stanowiły odpowiednich podstaw do oceny kondycji finansowej spółki.