Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Chcą Państwo prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Świetny wybór! Aktualnie jest to najpopularniejsza forma prawna, jaką wybierają polscy przedsiębiorcy.

Warto zacząć od wyjaśnienia czym dokładnie jest ten podmiot prawny. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to forma prawna przedsiębiorstwa, utworzona przez jedną lub więcej osób. Należy do grupy spółek handlowych. Każda spółka musi posiadać swój zarząd, który w drodze spotkań, np. takich jak nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. podejmuje decyzje dotyczące jej działalności.

Czym różni się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. od normalnego zgromadzenia?
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.nie zawsze jest wcześniej ogłaszane, jak mówi sama nazwa, jest zwoływane w sytuacjach nagłych, czasem kryzysowych. Jest ono zwykle zwoływane w kwestiach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych lub umowy spółki. Organem, który może zarządzić takie zgromadzenie jest zarząd spółki. W wyjątkowych przypadkach może tego dokonać Rada Nadzorcza oraz osoby uprawnione.