Niższy CIT 2017

Pierwszego stycznia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa, która zmniejsza ówczesną stawkę CIT-u z 19% do 15%. Niższy CIT 2017 dotyczy tak zwanych “małych podatników” oraz osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Jako “małego podatnika” rząd określił osoby prawne, których przychody za ubiegły rok nie przekroczyły 1,2 mln zł.

Ustawa uniemożliwia skorzystanie z przywileju przedsiębiorcom, którzy podzieliły swoje firmy, wyłącznie po to, by spełniać wymogi i zostać objęci niższym CIT-em.

Celem wprowadzonych zmian jest wsparcie podatników, prowadzących niewielką działalność gospodarczą, którzy z powodu dużego obciążenia podatkowego nie są w stanie rozwinąć swojej działalności. Rząd ma nadzieję, iż przyczyni się to do rozwoju polskiej gospodarki i tym samym poprawi przedsiębiorczość naszych obywateli.

Dodatkowo wprowadzono wiele nowelizacji, które mają spowodować uszczelnienie prawa podatkowego, tym samym ma to spowodować rekompensatę ubytku w budżecie, spowodowaną obniżeniem CIT-u.
Określa się, że ze zmian skorzystać będzie mogło niemalże pół miliona polskich przedsiębiorców.

Podatnicy CIT-u:
– osoby prawne,
– spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) pozostające w organizacji,
– jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
– grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, tak zwane podatkowe grupy kapitałowe, które spełniają dodatkowe wymagania uznania ich za grupę kapitałową.