Nowy Ład dla jednoosobowych działalności

W maju zapowiedziano wprowadzenie nowego porządku ekonomiczno-gospodarczego “Nowy Ład”. Program znacznie zmienia dotychczasowe działanie jednoosobowych działalności gospodarczych. To właśnie w nie najbardziej uderza Nowy Ład.

Do teraz składka zdrowotna była zryczałtowana, oznacza to, że od każdego podatnika była pobierana stała kwota- 381,81 złotych.

Więc jakie zmiany przyniesie Nowy Ład dla jednoosobowych działalności gospodarczych?

Od momentu wprowadzenia składka ta nie będzie już zryczałtowana, a będzie naliczana procentowo. Dokładnie ma to być 9% od dochodu miesięcznego i nie będzie ona mogła być odliczona. Dodatkowo należy wspomnieć, że w przypadku osób, które posiadają jednoosobową działalność i korzystają z podatku liniowego (19%), to po wprowadzonych zmianach będą płacić 28% od miesięcznego dochodu. Oczywiście jest to znaczące dla osób, których dochody nie przekraczają ok. 6 tysięcy złotych miesięcznie. Gdyż Ci poniżej tego szczebla, będą płacić znacznie mniej na składkę zdrowotną niż płacili dotychczas.

Te niekorzystne zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynikają głównie z chęci obniżenia popularności samozatrudnienia. Wiele osób rezygnuje z umowy o pracę na rzecz jednoosobowej działalności. Zmiany mają nie tylko przynieść zysk na składce zdrowotnej, ale także wpłynąć na korzyść składek emerytalnych, dzięki przejściu na umowę o pracę.