Obniżenie podatku CIT

Podatek CIT to forma opodatkowania przedsiębiorstw. Jego podstawowa stawka wynosi 19%, jednak wraz z początkiem tego roku w życie weszła ustawa zakładająca obniżenie podatku CIT do 15%. Nie każdy jednak będzie mógł z tego przywileju skorzystać. Niższa stawka dotyczy wyłącznie tak zwanych “małych podatników” oraz początkujących przedsiębiorców. Jako małego podatnika rząd definiuje przedsiębiorcę, którego roczny przychód nie przekroczył 1 200 000 zł.

Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jej poprawa konkurencyjności na polskim rynku, poprzez umożliwienie małym przedsiębiorstwom rozwoju. Obniżenie podatku CIT ma również wpłynąć na wzrost innowacyjności wśród naszych ojczystych firm, co w dalszej perspektywie ma odbić się na poprawie warunków pracy. Preferencyjna stawka CIT nie obejmuje podatkowych grup kapitałowych, a także jednostek, które świadomie podzieliły swoją firmę w celu otrzymania danego przywileju.

Przypuszczalnie z obniżonego opodatkowania skorzystać będzie mogło niemal 400 tysięcy przedsiębiorców.
Dodatkowo w bieżącym roku wprowadzonych zostało wiele norm, które uszczelniają polskie prawo podatkowe. Zyskane w ten sposób pieniądze, mają skutecznie zapełnić dziurę w budżecie spowodowaną obniżeniem danego podatku.

Rozliczenie CIT-u następuje po zakończeniu roku podatkowego, po tym czasie przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania swojego dochodu, a następnie do 3 miesięcy uregulowania podatku w określonej wysokości lub różnicy pomiędzy podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek.