Obniżona wysokość CIT

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą często zadaje pytania odnośnie tego jak wygląda obniżona wysokość CIT i do kogo jest ona skierowana.

1 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa, która obniżyła stawkę podatku CIT z 19% do 15%. Przywilej ten jednak nie jest przeznaczony dla każdego. Obniżka została wycelowana wyłącznie do “małych podatników” oraz przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.
Jako mali podatnicy definiowani są przedsiębiorcyObniżona wysokość CIT, których dochód w przeciągu ubiegłego roku obrotowego nie przekroczył 1 200 000 zł.

Dodatkowo ustawa przewiduje, iż zmiana ta nie dotyczy grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw, które świadomie zostały podzielone, aby zmniejszyć swoje należność podatkowe.

Obniżona wysokość CIT ma głównie na celu poprawę konkurencyjności na polskim rynku poprzez umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom rozwoju. Tym samym ma to spowodować wzrost innowacyjność oraz poprawę jakości pracy.

Przypuszczalnie zakłada się, że z programu może skorzystać nawet 400 tysięcy polskich przedsiębiorców. Sytuacja ta przyczyni się również do ogromnego ubytku w budżecie państwa, który ma zostać zapełniony dochodami uzyskanymi z uszczelnienia prawa podatkowego.
Następstwa wynikłe z danej ustawy uwidocznią się w przeciągu najbliższych lat. Dopiero po tym okresie będzie można stwierdzić słuszność danych działań.

Rozliczenie CIT wykonuje się wraz z końcem każdego roku podatkowego. Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania własnych dochodów, a kolejno do uregulowania odpowiednich należności.