Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski to jednostka całkowicie zależna od firmy zagranicznej, przez którą zostaje otwarty. Działalność oddziału musi być tożsama do działalności zagranicznego przedsiębiorstwa.

Kto jest podatnikiem VAT?
Zależność oddziału od zagranicznej firmy przejawia się tym, że to jednostka macierzysta jest podatnikiem CIT , a także VAT. Oznacza to, że wszelkie sprawy z tym związane należną do właściciela firmy znajdującej się poza granicami Polski. Jak więc rozliczyć działalność oddziału w Polsce i co wykazać na fakturze.

Faktura musi zawierać:
– datę wystawienia,
– numer identyfikujący fakturę,
– imiona i nazwiska podatników,
– numer identyfikacyjny nabywcy towarów i usług,
– daty przeprowadzonych transakcji,
– nazwę i ilość usługi czy towaru,
– cenę jednostkową netto,
– kwoty obniżek cen,
– stawkę podatku,
– sumę wartości sprzedaży netto i sumę odliczonego od niej podatku,
– kwotę należności ogółem

Dodatkowo na fakturze musi zostać ujęty numer NIP i nazwa podatnika.

Numer NIP:
a) Na potrzeby podatku CIT i VAT w ewidencji księgowej oddziału, należy stosować NIP zagranicznego przedsiębiorstwa.
b) Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski może posiadać NIP nadany tylko i wyłącznie do rozliczeń składek ZUS i PIT- nie powinien widnieć on jednak na fakturach.

Właściciel , który posiada oddział zagranicznej firmy na terenie Polski ma obowiązek dbać o formalności, rozliczenia i i dostarczać je do polskich urzędów. Może być za pośrednictwem osoby upoważnionej do pełnienia takich funkcji.