Odmowa rejestracji w VAT

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie związane z tym czy w Urzędzie Skarbowym możliwa jest odmowa rejestracji w VAT, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach może mieć miejsce. Odpowiedzi postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Jak się okazuje, odmowa rejestracji w VAT nie została uregulowana w Ustawie o podatku VAT. Wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawne, mają za zadanie zminimalizować ryzyko występowania oszustw podatkowych, które na obecną chwilę osiągnęły bardzo wysoki poziom. Statystyki mówią, iż wielu przedsiębiorców zakłada swoje firmy i ubiega się o przyznanie numeru VAT jedynie po to, aby móc dopuszczać się różnego rodzaju oszustw podatkowych. Władze, mając to na uwadze, postanowiły opracować strategię, która pozwoli wykluczyć możliwość wspomnianych już oszustw. W związku z tym, każdy przedsiębiorca starający się o przyznanie jego firmie statusu podatnika VAT, zostanie poddany weryfikacji, która będzie miała znaczący wpływ na ostateczną decyzję podejmowaną przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym, przedsiębiorca zakładający własną działalność gospodarczą, musi liczyć się z tym, że może wystąpić odmowa rejestracji w VAT dla jego firmy. Mając na uwadze zachodzące w polskim prawie zmiany, warto być na bieżąco. W tym celu zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby otrzymać porady prawne, księgowe, podatkowe lub gospodarcze. Służymy pomocą praktyczną, jak również poradą teoretyczną. Gwarantujemy zadowolenie z otrzymanej usługi.