Odrzucenie wniosku o aktualizacje danych spółki

Odrzucenie wniosku o aktualizacje danych spółki – co zrobić? Czy można ponownie złożyć wniosek o aktualizację danych spółki w KRS?

Obowiązek aktualizacji danych spółki w KRS

Przeprowadzenie procedury aktualizacji danych w KRS jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS. Istotnie należy zaznaczyć, że w większości przypadków procedura powinna zostać przeprowadzona w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmian (np. w zakresie danych członków zarządu, danych wspólników, siedziby spółki, PKD spółki itp.).

Warto podkreślić, że poprawnie przeprowadzona procedura aktualizacji danych spółki w KRS wymaga bezbłędnego wypełnienia wniosków oraz kompletności załączników.

Ten wpis może Cię zainteresowaćAktualizacja adresu spółki w KRS

Odrzucenie wniosku o aktualizacje danych spółki

Aktualizacja danych spółki może zostać przeprowadzona:

  • w systemie PRS, gdy rejestracja spółki została przeprowadzona u Notariusza oraz umowę sporządzono w oparciu o indywidualne zapisy
  • w systemie S24, gdy umowę spółki zawarto w oparciu o wzorzec umowy udostępniony w systemie

Sporządzenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawa. Błędne dane we wnioskach lub brak dołączenia ważnych dokumentów, uchwał powodują odrzucenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS.

W określonych przypadkach poprawa wniosku jest możliwa w terminie  7 dni od momentu otrzymania informacji o konieczności poprawy wniosku.

Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą poprawnie dokonać aktualizacji danych spółki w KRS.

Odrzucenie wniosku o aktualizacje danych spółki

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.