Odrzucenie wniosku o założenie spółki

Spośród powodów nieprawidłowego złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o., wymienić możemy:
– złożenie wniosku na formularzu nieurzędowym,
– nieprawidłowe opłacenie składanego wniosku,
– nieprawidłowe uzupełnienie formularza rejestracyjnego.

Wówczas dany wniosek jest zwracamy bez możliwości uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku przy pierwszym podejściu do wpisania spółki do rejestru, możliwe jest jego ponowne złożenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli zatem ponownie złożony wniosek nie jest dotknięty brakami i wszystkie dane są prawidłowe, wówczas spółka jest rejestrowana z datą pierwszego złożenia wniosku.

Brak skutkujący odrzuceniem wniosku, bądź wezwaniem do uzupełnienia, może powstać nie tylko na formularzu KRS-W3 i jego załącznikach, ale również w umowie danej spółki, bądź oświadczeniach zarządu.

Najczęściej spotykanymi błędami są:
– wadliwe oznaczenie wspólników,
– błędnie określony kapitał zakładowy,
– błędnie określona suma udziałów,
– błędna nazwa miejscowości siedziby spółki.

Każda spółka wraz z uzyskaniem wpisu do rejestru spółki z o.o., nabywa również osobowość prawną. Należy mieć na uwadze fakt, iż sąd nie może odmówić dokonania wpisu spółki do rejestru z powodu lekkich uchybień, które w żaden sposób nie naruszają interesu spółki ani interesu publicznego.

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!