Oświadczenie do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych uruchomiono 13 października 2019 r. Aby złożyć oświadczenie do CRBR potrzebne będą nam dane samej spółki oraz danych beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów spółki. Zgłoszenia może dokonać osoba, która posiada elektroniczny podpis.

Wchodząc na stronę rejestru CRBR, w pierwszej zakładce możemy znaleźć spółki wpisane do rejestru oraz sprawdzić, w jakich spółkach dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym. Wystarczy podać numer NIP spółki lub numer PESEL osoby, którą sprawdzamy.

Spółki zarejestrowane przed uruchomieniem rejestru mają czas na dokonanie wpisu do 13 kwietnia 2020 roku.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR i aktualizowanie w nim informacji o beneficjentach rzeczywistych mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Beneficjent rzeczywisty – o kogo chodzi?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez daną spółkę.

Oświadczenie do CRBR można składać przez stronę ministerstwa. Jest to szybki i łatwy sposób, by dopełnić wszystkich formalności nie wychodząc z domu.