Otwarcie oddziału firmy zagranicznej krok po kroku

Przedsiębiorca prowadzący działalność poza granicami terytorium Polski ma możliwość otworzenia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Na czym polega otwarcie oddziału firmy zagranicznej krok po kroku?

Na początku warto wyjaśnić, że otworzenie oddziału w Polsce możliwe jest pod warunkiem, że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Ważnym obowiązkiem przedsiębiorcy zagranicznego jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentacji.

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej krok po kroku:
– przygotowanie odpowiedniej dokumentacji firmy,
– wybór odpowiedniego miejsca, w którym będzie mieścił się oddział zagranicznej firmy,
– złożenie wniosku do KRS,
– uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców,
– załatwienie spraw w Urzędzie Skarbowym,
– uzyskanie potrzebnych pozwoleń, licencji.

Na kim spoczywa odpowiedzialność? Przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie podejmowane działania w Polsce związane z działalnością oddziału.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otwarciem oddziału zagranicznej firmy w Polsce to zapraszamy do kontaktu z nami. Oferujemy kompleksową pomoc w dopełnieniu formalności w imieniu Klienta. Przedstawimy ofertę oraz pomożemy wybrać najkorzystniejszą formę współpracy.