Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc

Tworzenie oddziału firmy w Polsce opiera się na kilku koniecznych do załatwienia formalnościach. Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc możesz otrzymać od profesjonalnych doradców.

Jak więc załatwić sprawę zakładania oddziału w Polsce?
Dostępne są trzy warianty załatwienia sprawy:
– listownie
– elektronicznie
– w Sądzie Rejonowym- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli są Państwo przedsiębiorcami zagranicznymi (obywatelami RP lub cudzoziemcami prowadzącymi działalność za granicą, bądź są Państwo w spółce prowadzonej za granicami państwa Polskiego), a chcą Państwo założyć oddział w Polsce, to potrzebne będą następujące dokumenty:
– druk KRS-WK-organy podmiotu
– druk KRS-WL-prokurenci
– druk KRS-WJ-reprezentant podmiotu zagranicznego
– druk KRS-WM-przedmiot działalności
– adres w Polsce osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela działalności zagranicznej
– zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego, co do wzajemności działania
– akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
– dowody uiszczenia opłat

Ostatnim punktem listy są opłaty. Jakich więc opłat trzeba dokonać ?
– 500 zł- opłata sądowa za wpis
– 100 zł- opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Możliwości zapłaty jest kilka:
– bezgotówkowo, czyli za pomocą karty płatniczej lub bankowej w systemie e-Płatności, bądź przelewem na konto sądu
– e-znakami opłaty sądowej
– gotówką w kasie sądu