Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc

Tworzenie oddziału firmy w Polsce opiera się na kilku koniecznych do załatwienia formalnościach. Otwarcie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski pomoc możesz otrzymać od profesjonalnych doradców.

Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Dostępne są trzy warianty załatwienia sprawy:
– elektronicznie
– listownie
– w Sądzie Rejonowym- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego*

Rejestracja oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w KRS krok po kroku

Wiosek o rejestrację należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, w którym najpierw należy założyć konto.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza na bazie którego wygenerowany zostanie wniosek (w języku polskim).

Jeśli są Państwo przedsiębiorcami zagranicznymi (obywatelami RP lub cudzoziemcami prowadzącymi działalność za granicą, bądź są Państwo w spółce prowadzonej za granicami państwa Polskiego), a chcą Państwo założyć oddział w Polsce, to oprócz wniosku potrzebne będą również następujące dokumenty:

– druk KRS-WK-organy podmiotu
– druk KRS-WL-prokurenci
– druk KRS-WJ-reprezentant podmiotu zagranicznego
– druk KRS-WM-przedmiot działalności
*
– adres w Polsce osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela działalności zagranicznej
– zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego, co do wzajemności działania
– akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
– dowody uiszczenia opłat

Dokumenty oraz wniosek należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Ten wpis może Cię zainteresować – Pomoc w wyrobieniu e-podpisu

Koszt rejestracji oddziału zagranicznej firmy

Ostatnim punktem listy są opłaty. Jakich więc opłat trzeba dokonać ?
– 500 zł- opłata sądowa za wpis
– 100 zł- opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Możliwości zapłaty jest kilka:
– bezgotówkowo, czyli za pomocą karty płatniczej lub bankowej w systemie e-Płatności, bądź przelewem na konto sądu
– e-znakami opłaty sądowej
– gotówką w kasie sądu
*

Oferujemy pomoc w otworzeniu oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski.

Pomoc w zarejestrowaniu oddziału spółki zagranicznej w KRS
Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej w KRS?

*AKTUALIZACJA
Od momentu uruchomienia eKRS (01.07.2021) rejestracje przedsiębiorcy zagranicznego w KRS można przeprowadzić wyłącznie elektronicznie.

 

Osoby zainteresowane założeniem oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego – prosimy o kontakt.