Otwarcie oddziału

Założenie oddziału zagranicznej firmy w Polsce


Zagraniczne przedsiębiorstwa, aby móc prowadzić swoją działalność w Polsce, są zobowiązane do otworzenia oddziału zgodnie z polskim prawem. Rozwiązanie to wiążę się z licznymi korzyściami, szczególnie w zakresie podatków.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi upewnić się czy akt założycielski/umowa/statut przewidują możliwość tworzenia oddziałów przedsiębiorstwa, jak również to, który organ jest upoważniony do tworzenia oddziału.

W następnej kolejności przedsiębiorca musi podjąć uchwałę o utworzeniu oddziału, w której należy zawrzeć informacje takie, jak:
– nazwa oddziału składająca się z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dopiskiem “oddział w Polsce”,
– siedziba oddziału,
– przedmiot prowadzonej działalności oddziału, który powinien pokrywać się z zakresem działalności przedsiębiorstwa zagranicznego,
– osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
– informacja odnośnie tego czy oddział będzie zatrudniał pracowników.

Po podjęciu uchwały, należy złożyć wniosek o rejestrację oddziału. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł oraz dodatkowej opłacie 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ramach owego wniosku należy przygotować formularze KRS-W10, KRS-WJ, KRS-WK oraz KRS-WM.

Następnie do wniosku należy dołączyć załączniki takie, jak:
– uchwała o powołaniu oddziału,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału,
– odpis aktu założycielskiego/umowy/statutu z potwierdzonym tłumaczeniem na język polski,
– odpis z rejestru odnośnie przedsiębiorcy zagranicznego z potwierdzonym tłumaczeniem na język polski.

Nasza firma oferuje pomoc na każdym etapie rejestracji oddziału firmy zagranicznej w Polsce.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem!