Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce

Pierwszym punktem do założenia oddziału jest złożenie wniosku o wpis do KRS. Wpis rejestrowy rozpatrzony jest w terminie do 7 dni.

Jeśli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania, albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później, niż w terminie miesiąca.

W wypadku, gdy wniosek będzie miał jakieś braki formalne dotyczące formularza lub opłaty sądowej, sąd rejonowy zwróci wniosek do poprawy (w terminie 7 dni).

Może zdarzyć się sytuacja, że Krajowy Sąd Rejestrowy negatywnie rozpatrzy wniosek w sprawie wpisu. W takiej sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Ważne, żeby przekazać dane do: ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Uzupełnienie danych będzie identyfikacją oddziału jako płatnika ZUS.

Terminy dostarczenia dokumentów:
– dane dla ZUS- w ciągu 7 dni
– dane dla GUS- w ciągu 21 dni
– dane dla urzędu skarbowego- w ciągu 21 dni
– od uzyskania wpisu do KRS.

Oddział firmy w Polsce musi być zgodny z polskimi przepisami, co za tym idzie, każde zmiany muszą być zaktualizowane do 7 dni od zaistniałego zdarzenia.

Wymogiem koniecznym do założenia oddziału jest, aby dotyczył on takiego samego przedmiotu gospodarczego jaki przyjmuje zakładająca go firma.

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce może wymagać cierpliwości i obycia w przepisach. Mogą Państwo skorzystać z pomocy fachowej firmy, która doskonale wie, jaka droga jest najkrótsza do szybkiego przejścia przez wszelkie formalności.