Pominięcie ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zadają nam pytania odnośnie możliwości ograniczenia składek pobieranych w ramach Ubezpieczeń Społecznych. Ku ich zdziwieniu odpowiadamy im, iż istnieje możliwość nawet całkowitego pominięcia tych opłat, oczywiście w sposób całkowicie legalny.

Pierwszym, a zarazem najbardziej popularnym na to sposobem jest pominięcie ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka z o.o. prowadzona przez minimum dwóch wspólników jest całkowicie zwolniona ze składek ZUS. Należy jednak dokładnie rozważyć zakładanie przedsiębiorstwa w tej formie wyłącznie ze względu na dany przywilej. Spółka z o.o. wymaga bowiem prowadzenia księgowości pełnej, która z kolei domaga się zatrudnienia biura rachunkowego, którego usługi są bardzo kosztowne. z tego powodu podmiot ten może okazać się bardzo niekorzystny dla prowadzenie niewielkiej działalności gospodarczej.

Należy mieć na uwadze, iż istnieją także inne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć koszty związane ze składkami ZUS. Zwolnienie z nich jest również możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i równocześnie posiada umowę o pracę, na której znajduje się nie mniej niż minimalne wynagrodzenie krajowe.
Innym sposobem pozwalającym ominąć składki ZUS jest etatowe zatrudnienie w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

W celu zapoznania się ze szczegółami podanych wariantów zachęcamy Państwa do skontaktowania się z naszymi przedstawicielami, którzy szczegółowo objaśnią dany temat