Pomoc w wyborze kodów PKD dla spółki

Rejestracja spółki zobowiązuje przedsiębiorcę do wyboru odpowiednich kodów PKD. Oznacza to obszar działalności firmy. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas.

Kod należy podać przy rejestracji dla celów statystycznych.

Ile kodów należy podać przy rejestracji firmy?

Podczas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym można podać maksymalnie 10 kodów PKD. Istotne jest, aby podać jeden przedmiot przeważającej działalności.

Kiedy należy podać kod PKD?

Warto zaznaczyć, że kody nie muszą zostać wpisane do umowy spółki. W umowie spółki opisuje się przedmiot działalności gospodarczej. Wpisanie jednak numeru PKD znacznie usprawnia całą procedurę założenia oraz pozwala na ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS z zapisami w umowie spółki.

Często dla przyszłych właścicieli spółek właściwym wyborem okazuje się być pomoc w wyborze kodów PKD dla spółki. Na ich wyborze będzie się opierać późniejsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Warto dokładnie przeanalizować, które kody okażą się być przydatne w zarządzaniu i prowadzeniu firmy.

My oferujemy kompleksową pomoc w wyborze kodów PKD dla spółki. Dokładna analiza obszaru działalności firmy pozwoli bezpiecznie zadecydować, które kody PKD należy wskazać w dokumentacji podmiotu. Zainteresowanych naszą usługą zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami przygotowanej oferty. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące współpracy.