Poprawienie błędów we wniosku o rejestrację spółki z o.o.

W sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną błędy w złożonym wniosku, najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest jak najszybsze udanie się do KRS w celu sprostowania. Konieczne jednak jest powołanie się na sygnaturę danej sprawy. W praktyce często okazuje się, iż błędne wypełnienie wniosku może skutkować zarządzeniem o jego zwrocie, czego konsekwencją jest obowiązek jego ponownego złożenia wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami.

Z doświadczenia wiemy, iż znacznie większy problem jest wówczas, gdy sąd rejestrowy dokona wpisu zgodnie ze złożonym błędnym wnioskiem. Wówczas jeśli nieprawidłowy wpis nastąpu na skutek błędu wnioskodawcy, konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku oraz poniesienie kolejnej opłaty. Jednak, aby tego uniknąć, wystarczy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiednie pisno tzw. sprostowanie pomyłki.

Jeśli nie czują się Państwo na siłach, aby samodzielnie sporządzić wniosek, który będzie prostował popełnione błędy, warto zlecić to ekspertom, którzy zajmą się całą procedurą, dając gwarancję prawidłowo sporządzonego wniosku oraz zapewniając całkowite bezpieczeństwo powierzonych danych.

Masz pytania lub wątpliwości – zadzwoń, a nasi eksperci udzielą Ci profesjonalnej pomocy!