Procedura rejestracji spółki z o.o. w Nowym Ładzie

Nowy Ład to program reform, które stopniowo wdrażane są od 2021 roku. Ich celem jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa oraz wsparcie polskich obywateli i przedsiębiorców. Procedura rejestracji spółki z o.o. w Nowym Ładzie nie zmieni się. Zmienią się jednak kwestie, które warto będzie rozważyć jeszcze przed podjęciem decyzji o założenie firmy.

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać przepisy, które dla większości właścicieli firm będą niekorzystne. Jeśli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niekorzystną zmianą z którą należy się liczyć jest wprowadzenie dodatkowej składki do wynagrodzenia członków zarządu. W praktyce oznacza to, że w nowym roku będą oni otrzymywać wynagrodzenie niższe aż o 9%.
Istnieje jednak sposób na to aby ominąć niekorzystne zmiany w przepisach i nie płacić dodatkowych składek. W jaki sposób? Wystarczy dodać do umowy spółki zapisy wykorzystujące art. 176 kodeksu spółek handlowych, dotyczący powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które nie podlegają oskładkowaniu.

Ważne więc aby procedura rejestracji spółki z o.o. w Nowym Ładzie przewidywała dodanie do umowy, zakładanego podmiotu, odpowiednich zapisów. Jeśli natomiast spółka prowadzi już aktywną działalność, warto zastanowić się nad wprowadzeniem zmian w umowie i aktualizacją danych w KRS. Jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie i zupełnie legalne. Jeśli będą Państwo potrzebować pomocy w założeniu spółki z uwzględnieniem opcji ominięcia Polskiego Ładu – zapraszamy do współpracy.