Procedura “zakładanie prostej spółki akcyjnej”

Od marca obowiązuje nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzająca do obrotu prawnego typ spółki komandytowej tzw. prostą spółkę akcyjną (PSA). Spółka ta ma łączyć cechy spółki z o.o. i zalety spółki akcyjnej. Konstrukcja ta ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców.

Znacznie uproszczona została procedura zakładanie prostej spółki akcyjnej w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem założycielskim PSA będzie umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasyfikacji spółki akcyjnej – statut. Umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.

Do zawiązania jednostki niezbędne będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako “nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której kapitał zakładowy musiał wynosić minimum 100 000 złotych. W P.S.A. dopuszcza się wnoszenie wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Prosta spółka akcyjna to ciekawa alternatywa dla obecnie istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szansa dla przedsiębiorców na to, że pozyskanie inwestorów będzie łatwiejsze niż dotychczas, ponieważ będą oni inwestować w przedsiębiorstwa biznesowe.