Prosta Spółka Akcyjna zalety

Prosta Spółka Akcyjna ma wypełnić lukę w polskim prawie spółek handlowych pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółką akcyjną.

Resort przedsiębiorczości i technologii przekonuje, że Prosta Spółka Akcyjna ma być formą prowadzenia działalności, która dopasuje się do jej potrzeb oraz zdejmie nadmiar formalności i wysokie bariery wejścia.

Prosta Spółka Akcyjna zalety :
1. Szybka rejestracja elektroniczna za pomocą formularza, który otwiera spółkę już po upływie 24h od jego wysłania. Możliwa jest także “tradycyjna” forma założenia spółki u notariusza.

2. Brak finansowej bariery wejścia, ze względu na minimalny kapitał akcyjny, który wynosi zaledwie 1 zł.

3. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii blockchain.

4. Dopuszczenie wykorzystania środków komunikowania się na odległość, w celu podejmowania decyzji i uchwał oraz przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy.

5. Brak skomplikowanych wymogów w kwestii organów spółki. Prosta Spółka Akcyjna może działać bez rady nadzorczej.

6. Przewidziana jest także uproszczona likwidacja P.S.A., a przede wszystkim skrócony czas tej procedury. Dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji, poprzez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Prosta Spółka Akcyjna zalety ma spore i wydaje się korzystnym rozwiązaniem dla start-upów wprowadzających na rynek innowacyjne produkty i usługi.

Nie ulega wątpliwości, że potrzeba czasu, aby można było znaleźć potwierdzenie szerokich zalet nowego rodzaju spółki w praktyce.