Prosta Spółka Akcyjna założenie

1 marca 2020 roku Kodeks Spółek Handlowych wprowadza do użytku nowy rodzaj spółki kapitałowej, czyli Prostą Spółkę Akcyjną. Wielu przedsiębiorców zapewne zdecyduje się na rejestrację nowego typu spółki ze względu na to, że ma ona wiele zalet do których możemy zaliczyć:

1. Łatwiejsze założenie P.S.A. i prostsza procedura jej rozwiązania.
2. Bardzo niski kapitał zakładowy.
3. Elastyczne podejście do organów spółki.
4. Prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie.
5. Większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki.
6. Możliwość założenia przez Internet.
7. Rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej.
8. Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego.
9. Proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację.

Prosta spółka akcyjna założenie – jak to wygląda?
Gdy umowa prostej spółki akcyjnej jest zawarta to należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Można skorzystać:
Z rejestracji w systemie S24- przeprowadzanej online. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana.

Zawarcia umowy spółki u notariusza – dokumenty wymagane do rejestracji złożyć trzeba w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek musi zawierać odpowiednie załączniki i w takiej postaci muszą podpisać go własnoręcznie wszyscy członkowie zarządu lub rady nadzorczej, jeśli zostanie powołana.