Prosta spółka akcyjna

Czym jest prosta spółka akcyjna?
Dnia 1 marca 2020 roku do użytku ma wejść Prosta Spółka Akcyjna. PSA to połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stosunkowo mało kosztowna i prosta) z zaletami spółki akcyjnej. Nowoczesna forma spółki ma na celu rozwój start-upów, których założyciele będą mogli korzystać z finansowania zewnętrznego.

Ustawa, która jest w projekcie włącza się w europejski trend tworzenia form prawnych z myślą o start-upach. Aby konkurować z innymi krajami europejskimi Polska musi dać podstawy do tworzenia i wprowadzania innowacyjnych pomysłów. Pomysł na prostą spółkę akcyjną jest efektem wielomiesięcznej pracy praktyków i ekspertów. Przeprowadzono wiele analiz i dyskusji, po których wprowadzenie nowego rodzaju spółki okazało się najlepszym rozwiązaniem na budowanie innowacji w prawie spółek.

Zaletami, jakie ma posiadać Prosta Spółka Akcyjna będą:
– szybka rejestracja elektroniczna
– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków-akcje PSA nie będą notowane na giełdzie
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy
– szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy
– brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych- wystarczy jednoosobowy zarząd i nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej

Najnowsza forma prowadzenia działalności, czyli prosta spółka akcyjna na pewno znajdzie wielu zwolenników i zapoczątkuje nowe, lepsze rozwiązania biznesowe.