Proste spółki akcyjne startup

Nowy rodzaj spółki, który zacznie funkcjonować w niedługim czasie, stworzony został z myślą o start-upach, co nie zmienia faktu, że skorzystać z niego będzie mógł każdy przedsiębiorca, któremu zależy na szybkim założeniu spółki i rozpoczęciu działalności na rynku.

Proste spółki akcyjne startup to innowacyjne przedsiębiorstwa, poszukujące nowych rozwiązań, które cechuje duże ryzyko związane z wdrażaniem nowych rozwiązań, niekoniecznie zyskujących popularność rynkową w późniejszym okresie.

Proste spółki akcyjne startup wypełniać mają lukę w Kodeksie Spółek Handlowych pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną.

Ważnym ułatwieniem jest możliwość elektronicznej rejestracji, która dotyczyła dotychczas spółek z o.o., ale nie obejmowała spółek akcyjnych. Formalności rejestracyjne nie są skomplikowane i prostą spółkę akcyjną można założyć już w 24h.

Start-upy docenią na pewno brak bariery wejścia, ze względu na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej, który wynosi tylko 1 zł. Możliwe jest pokrycie kapitału poprzez świadczenie pracy lub wiedzy.

Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej jest znikomy w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który w niej wynosi 5 tysięcy złotych i spółki akcyjnej- 100 tysięcy.

Plusem dla startupów jest także możliwość szybkiego przekształcenia lub likwidacji prostej spółki akcyjnej. Jeśli chodzi o proste spółki akcyjne startup to nie każdy osiąga sukces, dlatego uproszczona likwidacja polega na przejęciu całego majątku spółki przez jednego z akcjonariuszy, po podjęciu uchwały większością ¾ głosów wszystkich akcjonariuszy.