Rejestracja online prostej spółki akcyjnej

Od dłuższego czasu często słyszymy o nowym “tworze” w świecie biznesu, czyli o prostej spółce akcyjnej. Wiele mówi się o tym, że będzie to dobra alternatywa dla startupów i że to właśnie jej wprowadzenie będzie stanowić nowe rozdanie w polskiej innowacji.

Prosta spółka akcyjna łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zalety spółki akcyjnej. Stosunkowo proste i mało kosztowne jest jej założenie, funkcjonowanie i likwidacja.

W prostej spółce akcyjnej będzie istniał kapitał akcyjny pochodzący z wkładów akcjonariuszy w kwocie już od 1 złotego. Co istotne, akcje PSA nie będą miały wartości nominalnej i nie będą stanowić części kapitału akcyjnego. Z kolei przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie mogło być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy.

Od 1 lipca 2021 roku można będzie założyć Prostą Spółkę Akcyjną.

Głównymi zaletami P.S.A. jest:

– szybka rejestracja elektroniczna,
– minimalny kapitał zakładowy 1 złoty,
– prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej,
– uproszczenie wymogów dotyczących organów spółki (brak rady nadzorczej).

Obecnie ciężko mówić o wadach prostej spółki akcyjnej, ponieważ dopiero z biegiem czasu będziemy w stanie je określić. Obecnie możemy zapewnić, że niski kapitał zakładowy i brak rady nadzorczej nie wpłynie negatywnie na wizerunek naszego przedsiębiorstwa.