Rejestracja prostej spółki akcyjnej pomoc

Zakładanie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe od 1 marca 2020 roku. Pierwsze rejestracje takich spółek mogą sprawić trudności przedsiębiorcom.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej pomoc w tym procesie może okazać się konieczna, dlatego warto zapoznać się z praktycznymi poradami na temat zakładania nowego rodzaju spółki kapitałowej, jakim jest Prosta Spółka Akcyjna. Spółkę P.S.A. można zarejestrować w sposób tradycyjny i elektroniczny w systemie S24.

Wybór pewnie dla wielu byłby oczywisty, że założenie spółki online jest znacznie szybsze i wygodniejsze. Jedyny problem w tym, że metody te różnią się możliwością pokrycia akcji.

W przypadku rejestracji P.S.A. w S24 wkład może być jedynie pieniężny, natomiast sporządzając umowę w formie aktu notarialnego dopuszczalne jest pokrycie akcji wkładem niepieniężnym. Rejestracja prostej spółki akcyjnej pomoc w wypełnieniu umowy prostej spółki akcyjnej.

W treści umowy muszą zostać zawarte dane:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności,
– liczba, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cena emisyjna akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne- przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje,
– jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług-także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług,
– organy ustanowione w spółce,
– liczbę członków zarządu/rady dyrektorów i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.