Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Nowa forma prowadzenia działalności jaką od marca 2020 roku będzie prosta spółka akcyjna, zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorców. Rejestracja prostej spółki akcyjnej nie będzie różniła się wieloma czynnikami od procedury zakładania innych spółek. Ważne, aby w nazwie spółki znalazło się oznaczenie “prosta spółka akcyjna”. Użycie skrótu P.S.A jest możliwe tylko w codziennym funkcjonowaniu spółki i nie preferowane w oficjalnej nazwie.

Umowa spółki może zostać zawarta zarówno u notariusza, jak i złożona elektronicznie poprzez system S24, w którym należy:
– założyć konto,
– wypełnić odpowiednie formularze w systemie teleinformatycznym,
– umowę podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub też poprzez Profil Zaufany.

Ważną informacją jest, że w przypadku zakładania prostej spółki akcyjnej elektronicznie, akcje mogą być pokryte tylko i wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Umowa w formie aktu notarialnego będzie potrzebna, gdy podmioty zakładające spółkę będą chciały pokryć akcje wkładem niepieniężnym, a mianowicie:
– ruchomościami,
– prawami do znaków towarowych,
– świadczeniem pracy,
– świadczeniem usług.

Oczywiście najbardziej popularną i najszybszą formą rejestracji jakiejkolwiek spółki, w tym P.S.A. jest założenie jej przez Internet, więc na pewno wiele osób się na nią zdecyduje. Rejestracja prostej spółki akcyjnej po złożeniu wniosku do KRS o wpis spółki powinna zostać rozpatrzona w 24h. Ważne, żeby wniosek wypełnić poprawnie i nie zapomnieć o uiszczeniu opłat. Nawet najmniejsze błędy we wniosku potrafią znacznie wydłużyć proces rejestracji spółki, a co za tym idzie termin rozpoczęcia prowadzenia działalności.