Rejestracja spółek akcyjnych

Spółka akcyjna może być założona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Rejestracja spółek akcyjnych wygląda w następujący sposób.

Po pierwsze należy:
– pokryć kapitał zakładowy,
– zawrzeć akt założycielski spółki i sporządzić statut (powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego),
– powołać organy spółki: zarząd i radę nadzorczą,
– dokonać wpisu do rejestru sądowego.

Następnie należy:
– zgłosić spółkę w urzędzie statystycznym,
– założyć spółce rachunek bankowy,
– zgłosić spółkę w Urzędzie Skarbowym,
– zgłosić spółkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli zdarzy się, że w spółce będą powołani prokurenci, to należy do wniosku rejestracyjnego dodatkowo dołączyć formularz KRS-WL.

Spółkę akcyjną mogą rejestrować osoby prawne lub fizyczne bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Jedynym ograniczeniem jakie daje Państwu rejestracja spółek akcyjnych jest brak możliwości zawiązania spółki akcyjnej wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.