Rejestracja spółek z o.o. dla obcokrajowca

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Na założenie spółki z o.o. często decydują się osoby spoza Polski, gdyż prowadzenie takiej działalności jest bardzo korzystne. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, dzięki czemu ich majątek osobisty jest chroniony.

Rejestracja spółek z o.o. dla obcokrajowca oferowana jest przez naszą firmę. Zajmujemy się zakładaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny oraz w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się w urzędzie przy udziale notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. Założenie działalności w ten sposób może trwać kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, gdzie dostępne są wzory dokumentów. Dzięki temu udział notariusza w założeniu spółki nie jest konieczny. Obcokrajowiec do podpisania dokumentów musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Założenie spółki w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku o rejestrację podmiotu do wybranego sądu rejonowego. Oferujemy profesjonalną pomoc na każdym etapie rejestracji spółki. Pomagamy zagranicznym przedsiębiorcom w doborze odpowiednich do profilu działalności numerów PKD.

Oferujemy obsługę w różnych językach. Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu poznania szczegółowej oferty!