Rejestracja spółek z o.o. w 2018

Rejestracja spółek z o.o. w 2018 roku to dobry moment na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której rejestracja oraz funkcjonowanie określone jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka z o.o. jest w Polsce jedną z najpopularniejszych form prawnych, gdyż jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Majątek wspólników jest chroniony, gdyż posiadają oni ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Przedsiębiorca, którego interesuje rejestracja spółek z o.o. w 2018 roku musi wybrać sposób założenia takiej spółki. Obecnie spółka z o.o. może zostać założona tradycyjnie lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się w urzędach. Umowa spółki musi mieć postać aktu notarialnego, co oznacza, że tworzona jest przez notariusza. Z faktem tym wiąże się konieczność pokrycia taksy notarialnej oraz wyższe koszty za wpis do KRS. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tradycyjnie może trwać nawet kilka tygodni. Założenie spółki w sposób uproszczony odbywa się przez Internet w serwisie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym przypadku notariusz nie musi być obecny, ponieważ umowa spółki tworzona jest na podstawie wzoru dostępnego na stronie, a nie w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca musi założyć konto w serwisie, wybrać dokumenty, wprowadzić dane zakładanej spółki oraz podpisać wygenerowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.