Rejestracja spółek z o.o. z VAT 2017

Dotychczasowa rejestracja poszczególnych spółek raczej nie była skomplikowana, a w szczególności w przypadku spółki z o.o. charakterystyczne były proste zasady rejestracji. Kto korzystał i zarejestrował swoją działalność gospodarczą, temu udało się uniknąć nowych zmian przepisów prawnych, które wprowadzane będą od 1 stycznia 2017 roku.

Nowe przepisy wprowadzą zmiany dotyczące tego, iż rejestracja spółek z o.o. z VAT 2017 nie będzie tak prosta, jak miało to miejsce do tej pory. Zmiany te polegać będą na tym, iż znacznie utrudnione zostaną procedury dotyczące ubiegania się o nadanie spółce statusu podatnika VAT. Powodem takiego działania jest chęć zminimalizowania ilości oszustw podatkowych, które na obecną chwilę osiągnęły bardzo znaczne rozmiary.

Docelowo, każda spółka ubiegająca się o numer VAT, będzie musiała zostać poddana weryfikacji przeprowadzanej przez właściwy co do jej siedziby, Urząd Skarbowy. Po dokonaniu weryfikacji, w najlepszym wypadku na spółkę zostanie nałożona kaucja rejestracyjna wahająca się w granicach od 20 000 zł do 200 000 zł, która po roku działalności zostanie przedsiębiorcy zwrócona, pod warunkiem, iż nie dopuści się żadnego oszustwa podatkowego. W gorszym wypadku przedsiębiorcy zostanie wysłana odmowa nadania VAT-u, która będzie świadczyła o tym, iż rejestracja spółek z o.o. z VAT 2017 nie będzie mogła zostać doprowadzona do końca.

Powyższe zmiany w życie wchodzą wraz z nowym rokiem, a więc przedsiębiorcy, którym zależy na tym, aby owych zmian uniknąć, pomyśleć powinni o tym, aby rejestrację rozpocząć już teraz, ponieważ to daje szansę, iż zostanie ona zakończona przed końcem roku 2016.