Rejestracja spółki jawnej przez Internet

Jeszcze do niedawna możliwa była jedynie rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, jednak ustawodawca poszerzył elektroniczną rejestrację o spółki osobowe, takie jak spółka komandytowa oraz jawna.

Rejestracja spółki jawnej przez Internet jak również komandytowej nie wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego, spółki można zarejestrować z wykorzystaniem umowy udostępnionej w systemie teleinformatycznym. W kwietniu tego roku planowane są również zmiany dotyczące uaktualniania umowy za pomocą systemu informatycznego, jeśli spółki podjęły się elektronicznej rejestracji.

Zakładanie spółek osobowych przez Internet wiąże się z niższymi opłatami sądowymi od wniosków o wpis do rejestru spółek – opłaty te są o połowę mniejsze przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Płacąc za wnioski o zmianę wpisu również poniesiemy niższe o połowę koszty.

Rejestracja spółki jawnej przez Internet oraz spółki komandytowej okazuje się nie tylko szybsza, ale również tańsza od tradycyjnej metody zakładania obu spółek osobowych. Jedyne zastrzeżenie może budzić gotowa umowa spółki udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wzór ten nie uwzględnia uszczegółowień paragrafów.

Miejmy nadzieję, że ustawodawca pomyśli nad rozszerzeniem umowy, a także wprowadzi w przyszłości nowe rozwiązania, które zachęcą przedsiębiorców do skorzystania z rejestracji spółki jawnej i komandytowej przez Internet.