Rejestracja spółki komandytowej w 2015

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Kodeksie spółek handlowych z dnia 28 listopada 2014 roku możliwa staje się rejestracja spółki komandytowej w 2015 roku w trybie online. Dotychczas taką możliwość miały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółek komandytowych dokonywana będzie za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w systemie.

Dodatkowo ustawa przewiduje dokonywanie zmian w umowach spółek oraz przy rozwiązywaniu działalności gospodarczej. Do tej pory wniosek KRS wysyłany drogą elektroniczną mógł być podpisany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Teraz potwierdzenie wniosku KRS dostępne będzie z użyciem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Istotną zaletą wprowadzenia nowelizacji jest niższa opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przy użyciu elektronicznych wzorców umów udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Opłata za wniosek o pierwszy wpis wyniesie 250 zł (wcześniej 500 zł), a opłata za wniosek o zmianę 200 zł (poprzednio 250 zł). Internetowa rejestracja spółek komandytowych pozwoli przedsiębiorcy na załatwienie formalności w krótszym niż dotychczas czasie. Zmiany wprowadzone w Kodeksie Spółek Handlowych mają ułatwić zakładanie i prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej w formie spółek.

Przepisy te wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2015 r. Wyjątek stanowią zmiany dotyczące m.in. udostępniania wzorca umowy spółki, które nastąpią 1 kwietnia 2016 r.