Rejestracja spółki obcokrajowiec

Polska coraz częściej wybierana jest jako miejsce nowych inwestycji. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej są spółki. Proces ich rejestracji niestety jest czasochłonny i wymaga załatwienia olbrzymich formalności. Niejednokrotnie sprawia on olbrzymie problemy Polakom, a co dopiero cudzoziemcom, często nieznającym języka polskiego.

Z pomocą tym jednostkom przychodzą specjalistyczne firmy, oferujące zakup gotowych podmiotów gospodarczych. Rejestracja spółki obcokrajowiec cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki skorzystaniu z tych usług, cudzoziemiec otrzymuje w pełni przygotowany podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że posiada wszystkie niezbędne numery w tym NIP, REGON, KRS i VAT. Dodatkowo dysponują własnym kontem bankowym, wyposażonym często w kapitał zakładowy.

Aby zakupić taki podmiot cudzoziemiec zobowiązany jest wyłącznie do podpisania umowy spółki u notariusza w postaci aktu notarialnego. Polskie prawo jasno określa, że dokumentacja spółki musi być sporządzona w języku urzędowym, to jest polskim. Z tego powodu, gdy osoba zakupująca spółkę, nie zna danego podmiotu wówczas konieczne jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego.   


Dokonując zakupu można wybrać jeden spomiędzy dwóch wariantów – spółek stażowych oraz spółek nowych. Nowe warianty gwarantują pełne bezpieczeństwo, zaś stażowe dają większe szanse na uzyskanie sporych zysków w krótkim okresie czasu, taki podmiot posiada także większe zdolności kredytowe oraz leasingowe.