Rejestracja spółki w KRS

Rejestracja spółki w KRS jest obligatoryjnym etapem podczas zakładania firmy. Niedokonanie tej czynności wiąże się ze skutkiem nieistnienia danej spółki na rynku. Z powodu tego, że dotyczy to wszystkich przedsiębiorców chcących otworzyć własną działalność, to warto dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Przed podjęciem się czynności jaką jest rejestracja spółki w KRS musisz pamiętać, aby umowa spółki była sporządzona w formie aktu notarialnego. Każda forma działalności zobowiązuje do złożenia odpowiednich dokumentów i formularzy. Opłaty za rejestrację spółki w KRS przedsiębiorca ponosi za akt notarialny, odpisy umowy oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłata za wpis do rejestru w wysokości 500 złotych oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Rejestracja spółka KRS wiąże się ze złożeniem odpowiednich formularzy takich jak wniosek o wpis do REGON, zgłoszenie płatnika składek oraz zgłoszenie identyfikacyjne – NIP-2.

Przypominam także, że po zarejestrowaniu firmy w KRS musisz pamiętać także o aktualizacji danych. Wszystkie zmiany, które wystąpią w czasie funkcjonowania firmy musisz zgłosić do odpowiedniego wydziału KRS. Skontaktuj się z naszą firmą i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w procesie rejestracji w KRS.