Rejestracja spółki w VAT w 2018

Przedsiębiorcy, chcący funkcjonować jako czynni podatnicy VAT powinni przejść odpowiedni proces rejestracyjny. Obowiązek zgłoszenia do VAT posiadają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność. Ponadto obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwo rolne, leśne, rybackie i nie korzystają ze zwolnienia, a także organy administracji publicznej i urzędy, które je obsługują.

W celu dokonania rejestracji konieczne jest uzupełnienie formularza VAT-R, w którym należy wskazać częstotliwość naszych rozliczeń oraz określić czy podatnik będzie korzystał z metody kasowej.

Pozyskanie tytułu czynnego podatnika nie jest jednak proste. Uszczelnienie prawa podatkowego sprawiło, że w wielu przypadkach osoby pragnące uzyskać wpis do rejestru spotkają się z odmową bądź z wysoką kaucją rejestracyjną mogącą dochodzić nawet do 200 000 złotych.

Jeżeli pragną Państwo zwiększyć swoje szanse na rejestrację spółki w VAT zachęcamy do kontaktu z nasza firmą. Oferujemy profesjonalne usługi ewidencyjne, w których dostępna jest też rejestracja spółki w VAT w 2018. Korzystając z naszych usług otrzymają Państwo pewność, iż Wasza spółka stanie się czynnym płatnikiem tego podatku.

Oferujemy również sprzedaż gotowych spółek, które przeszły już pełen proces rejestracyjny, w tym także rejestrację w VAT. Kupując taki podmiot w przeciągu jednej doby będą mogli Państwo rozpocząć prowadzenie swojej działalności.