Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Jednym z etapów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestracja spółki z o.o. w KRS. Jest to obowiązkowy proces, którego musi podjąć się każdy przedsiębiorca pragnący założyć własną firmę. Będąc już przy tym etapie zakładania spółki należy pamiętać o tym, by Sąd Rejestrowy był właściwy dla siedziby spółki. Rejestracja spółki z o.o. w KRS musi być dokonana do 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki z o.o.

Wniosek rejestrowy składa się na odpowiednich formularzach, które muszą zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu. Wniosek powinien być wyposażony w umowę spółki z o.o. oraz oświadczenie członków zarządu, że wkłady zostały poprawnie wniesione. Do dokumentów składanych do KRS należą także dowód ustanowienia organów, lista wspólników wraz z podpisami członków zarządu, wzory podpisów członków zarządu, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za zgłoszenie w MSiG. Dodatkowo dołączone powinny zostać także wypełnione formularze do US i GUS. Końcowym etapem rejestracyjnym jest przesłanie przez sąd rejestrowy odpowiednich wniosków do urzędów.

Rejestracja spółki z o.o. w KRS nie jest procesem bardzo skomplikowanym, ale czasochłonnym. Warto jednak skutecznie dążyć do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż jest to najpopularniejsza forma wybierana przez przedsiębiorców w Polsce. Polecam Ci skorzystanie z usług naszej firmy, która oferuje Ci pełną rejestrację spółki z oo. Dajemy gwarancję założenia spółki na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.