Rejestracja spółki z o.o. w VAT 2017

Zmiany zaproponowane przez Ministra Finansów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, mają na celu sprawniejszą, a przede wszystkim dokładniejszą weryfikację podmiotów, które trafiają do ogólnego rejestru wszystkich podatników VAT. Dodatkowo pojawi się tzw. kaucja rejestracyjna, możliwa będzie odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, a także zmienią się zasady wykreślenia podatnika z rejestru.

Z badań wynika, iż w większości przypadków, podatnikami VAT chcą być podmioty, które w dalszej kolejności planują dopuszczać się przestępstw podatkowych poprzez np. wprowadzanie w obrót tzw. pustych faktur oraz wyłudzanie zwrotu z tytułu VAT-u.

Szansą na otrzymanie statusu VAT będzie uregulowanie kwoty tzw. kaucji rejestracyjnej. Kwota owej kaucji wahać się będzie w granicach od 20 000 złotych do 200 000 złotych. O dokładnej kwocie decyduje naczelnik Urzędu Skarbowego. Podobnie jest w przypadku odmowy, kiedy to rejestracja spółki z o.o. w VAT 2017 nie będzie mogła zostać doprowadzona do celu. Warto zaznaczyć, iż odmowa występuje w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego od przedsiębiorcy, kiedy to w trakcie podejmowanych prób weryfikacji podmiotu, okazuje się, iż dany podmiot nie istnieje, nie reaguje na wezwania, ani nie ma z nim żadnego kontaktu.

W związku z tym, że zmiany te są dosyć rygorystyczne, warto zgłosić się po pomoc do naszych ekspertów. Oferujemy zarówno założenie spółki jeszcze w tym roku, jak i rejestrację spółki w 2017 roku, a więc po wprowadzeniu nowych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu!