Rejestracja spółki z o.o.

Pragniesz rozpocząć prowadzenie własnej działalności? Rejestracja spółki z o.o. wydaje Ci się procesem, który jest dość skomplikowany? Jesteś pewien, że potrzebujesz pomocy i chcesz otrzymać przydatne rady oraz wskazówki? Skontaktuj się z naszym konsultantem, a on przedstawi Ci ofertę przygotowaną z myślą o Tobie.

Nasza firma działa na rynku spółek już wiele lat. Posiadamy bardzo duże doświadczenie, które pozwala nam wykonywać zlecone zadania szybko i z efektem odniesienia założonego na samym początku sukcesu. Zadowolenie stałych, jak i nowych klientów ma dla nas ogromne znaczenie.

Jak wygląda rejestracja spółki z o.o.?

Pierwszym krokiem do założenia spółki jest zastanowienie się nad nazwą spółki, przedmiotem jej działalności oraz sporządzenie umowy spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wszystkie istotne dane np.: nazwa i siedziba spółki, wysokość kapitału zakładowego, jaki zostanie wniesiony, dane wspólników zarządu oraz wielkość ich udziałów w spółce, kod działalności PKD, dane osób powołanych do reprezentacji spółki na zewnątrz, należy podać we wniosku KRS-W3 i jego załącznikach, a następnie te wszystkie dokumenty trzeba złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja spółki z o.o. wymaga również zgłoszenia tego faktu do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do GUS konieczne jest złożenie wniosku RG-1 o nadanie numeru REGON. W Urzędzie Skarbowym trzeba zdać wnioski o nadanie numeru NIP oraz numeru VAT. Spółka musi także zgłosić poprzez złożenie druku ZUS- ZPA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych fakt zostania płatnikiem składek.

Rejestracja spółki z o.o. to zadanie, które wykonamy za Ciebie lub, jako doradcy będziemy służyć posiadaną wiedzą oraz nadzorować całą procedurę. Napisz do nas, a nie pożałujesz. Dzięki nam w krótkim czasie będziesz mógł cieszyć się z prowadzenia swojej spółki.