Rejestracja spólki zoo

Rejestracja spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością), zwanej popularnie spółką z o.o., jest jednym z najpopularniejszych sposobów na założenie własnej działalności gospodarczej. Jest to spółka kapitałowa, która pozwala na prowadzenie biznesu w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą tylko jej udziałowcy, a nie cały majątek spółki.

Ten wpis może Cię zainteresować – Rejestracja spółki Kraków

Rejestracja spółki z o.o. jest procesem, który wymaga od założycieli wykonania kilku kroków. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje na temat rejestracji spółki z o.o.

Kroki do założenia spółki z o.o.:

1. Wybór formy prawnej i nazwy spółki

Pierwszym krokiem do rejestracji spółki z o.o. jest wybór formy prawnej oraz nazwy spółki. Nazwa spółki musi być unikalna i nie może być już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

2. Ustalenie siedziby spółki

Kolejnym krokiem jest ustalenie siedziby spółki. Siedziba spółki musi znajdować się w Polsce i być zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej.

3. Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i zawierać podstawowe informacje na temat spółki, takie jak: nazwa i siedziba spółki, cel działania spółki, sposób podziału zysków i strat, informacje o udziałach w spółce oraz informacje o organach spółki.

4. Wpłata kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi co najmniej 5 000 zł i musi zostać wpłacony przed dokonaniem zgłoszenia do KRS. Wpłatę kapitału można dokonać na rachunek bankowy spółki lub za pośrednictwem notariusza.

5. Zgłoszenie do KRS

Po wykonaniu powyższych czynności należy dokonać zgłoszenia spółki do KRS. Zgłoszenie to może zostać dokonane przez notariusza lub przez internet za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Rejestracji Aktów Handlowych (ERAH).

Rejestracja spółki z o.o. jest procesem skomplikowanym i wymagającym znajomości przepisów prawa. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak radca prawny czy notariusz, którzy pomogą w przeprowadzeniu całego procesu rejestracji.

pomoc w założeniu spółki