Rejestrowanie spółki e-formularze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal jest najpopularniejszą formą prawną wśród spółek umożliwiających prowadzenie firmy. Ta forma prawna jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem pozwalająca na optymalizację kosztów oraz ograniczenie odpowiedzialności wspólników do minimum.

Jak założyć spółkę z o.o.? Dlaczego do rejestrowanie spółki e-formularze są konieczne?

Nowelizacja przepisów dotyczących Kodeksu spółek handlowych sprawiła, że obecnie formularze i wnioski rejestracyjne składane są wyłącznie w formie elektronicznej z obowiązkiem potwierdzenia tożsamości profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Elektronizacja eKRS ma na celu przyspieszenie procedur oraz ułatwienie pracy sądom rejestrowym.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest również połączenie systemu Centralnego Rejestru Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Osoby rejestrujące spółkę, które chcą opracować zapisy umowy w oparciu o własne preferencje muszą udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, którego numer wpisywany jest w systemie PRS.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie:
– rejestracji spółki w PRS (możliwość opracowania własnej umowy spółki w formie aktu notarialnego)
– rejestracji spółki w S24 (brak możliwości modyfikowania zapisów umowy spółki)
– wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
– doradztwa prawnego

Zapraszamy do kontaktu!