Rejestrowanie spółki w PRS

Od lipca przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z nowego systemu PRS (Portal Rejestrów Sądowych). Jakie informacje znajdziemy w PRS? Jakie procedury usprawnia system PRS?

Nowelizacja przepisów sprawiła, że od lipca 2021 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do składania wniosków i formularzy do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe rozwiązania mają na celu przyspieszenie procedur oraz ułatwienie pracy sądów rejestrowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby, które chcą złożyć wniosek do KRS muszą posiadać narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Jakie sprawy mogą przedsiębiorcy załatwić w PRS?
– składanie wniosku o wpis do KRS
– składanie wniosku o wykreślenie podmiotu z KRS
– dokonanie elektronicznej aktualizacji danych
– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego
– zgłaszanie dokumentów finansowych
– korespondencja z sądem rejestrowym

Z systemu PRS korzystają najchętniej osoby, które chcą sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego.

Nasze biuro oferuje rejestrowanie spółki w PRS z pomocą doświadczonej kadry specjalistów prawnych. Od wielu lat zajmujemy się rejestracją spółki przez Internet. Zajmujemy się całą procedurę – od sporządzenia dokumentów aż do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Klienci mogą również skorzystać z doradztwa prawnego i księgowego.

Profesjonalna pomoc w zakładaniu spółek przez Internet. Rejestracja spółek w PRS oraz S24.