S24 wezwanie do uzupełnienia braków

S24 wezwanie do uzupełnienia braków – w jakich sytuacjach można otrzymać wezwanie od sądu rejestrowego? Czy wezwanie wydłuża procedurę rejestracji spółki? Jak się od tego uchronić?

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki w S24 z powodu czasu rejestracji. Przy prawidłowych wnioskach oraz poprawnego działania sądów rejestrowych procedura założenia firmy powinna zamknąć się w 24h. Istnieje jednak wiele czynników wydłużających procedurę – jakich?
– niepoprawnie złożony wniosek w KRS
– brak dokonania niezbędnych opłat rejestracyjnych
– brak ważnych informacji we wniosku o wpis do KRS
– podpis złożony z nieważnym certyfikatem

Wszelkie powyższe sytuacje powodują konieczność wezwania przedsiębiorcy do uzupełnienia braków. W wezwaniu sąd wskazuje błąd oraz termin konieczności dokonania poprawy. Uzupełnienie wskazanych braków oraz złożenie ponownie dokumentu spowoduje rozpoznanie przez Sąd złożonego wniosku rejestracyjnego.

Uwaga!
Niedopełnienie formalności w terminie jest przyczyną do odmowy wpisu zmian lub całkowitej rejestracji spółki.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie:
– rejestracji spółki
– aktualizacji danych na błędnym wniosku i ponownym złożeniu go do KRS

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz przedstawimy szczegóły oferty.