S24 zmiana umowy spółki

S24 zmiana umowy spółki – czy zmiana obliguje do przeprowadzenia skomplikowanej procedury aktualizacji danych w KRS?

Zmiana umowy spółki z o.o.

Do obowiązkowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczamy takie informacje jak:

 • firma i siedziba spółki
 • przedmiot działalności
 • wysokość kapitału zakładowego
 • informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział
 • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • czas trwania spółki.

Zmiany w zakresie powyższych danych wymagają przeprowadzenia aktualizacji zapisów w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ten wpis może Cię zainteresowaćS24 umowa spółki z o.o.

S24 zmiana umowy spółki procedura

Do najważniejszych elementów procedury zmiany umowy spółki zaliczamy:

 • podjęcie uchwały wspólników w zakresie wprowadzenia zmian do umowy spółki
 • dokonania aktualizacji informacji w KRS
 • ogłoszenia zmian w MSiG

Warto zaznaczyć, że zapisy umowy spółki mogą określać procedurę konieczną do wprowadzenia zmian w umowie.

 

1. Uchwała o zmianie zapisów umowy spółki

Uchwała podejmowana jest podczas zgromadzenia wspólników, o którego spotkaniu decyduje zarząd i zobowiązany jest do poinformowania pozostałych wspólników o terminie spotkania.

2. Aktualizacja w KRS

Zmiana w umowie spółki obliguje do przeprowadzenia procedury aktualizacji informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem jednego z dostępnych systemów:

 • S24 – pod warunkiem, że spółkę zakładano w tym systemie
 • PRS

Do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć:

 • uchwałę
 • nowy tekst jednolity umowy spółki

S24 zmiana umowy spółki

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia proccedury aktualizacji danych spółki PKD w KRS.