Spółka 2018

W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj odbywa się w formie spółek osobowych i spółek kapitałowych. Ze względu na charakterystykę swojej działalności, jak również indywidualne potrzeby potencjalny przedsiębiorca może zdecydować się na utworzenie:

1. Spółki osobowej:
– spółka jawna – nie posiada osobowości prawnej, każdy wspólnik może wnieść własny kapitał, umiejętności oraz pracę, za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy,
– spółka partnerska – służy do wykonywania wolnych zawodów przez wspólników-partnerów, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie w zakresie własnej działalności,
– spółka komandytowa – wspólnicy spółki dzielą się na komplementariuszy, którzy odpowiadają w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki oraz komandytariuszy, których odpowiedzialności odnosi się wyłącznie do ustalonej kwoty komandytowej,
– spółka komandytowo-akcyjna – wspólnicy dzielą się na komplementariuszy, odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz akcjonariuszy, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za długi spółki.

2. Spółki kapitałowej
– spółka akcyjna – jej działalności opiera się na obiegu akcji, których właścicielami są akcjonariusze spółki, czyli jej wspólnicy,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę, może być ona prowadzona w dowolnym celu przez niemal każdego.

Jeśli są Państwo zainteresowani założeniem któregoś z powyższych podmiotów, jednak równocześnie pragniecie pominąć formalności związane z jego rejestracją zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. W naszej ofercie dostępna jest spółka 2018 na sprzedaż. Oferujemy nowe podmioty gospodarcze w pełni przygotowane do tego by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą.